Learnbeat en Mattermap maken samen lesbrieven voor Nederlands

Vanaf 1 juni kunnen docenten Nederlands gratis gebruikmaken van lesbrieven voor Nederlands, die Learnbeat en Mattermap samen ontwikkelen voor de derde klas. De lesbrieven gaan over het in kaart brengen van onderwerpen zoals maatschappelijke kwesties of thema’s voor een betoog of beschouwing. Aan de orde komen het verzamelen van informatie, beoordelen van bronnen en uit elkaar houden van feiten en mening. Met als slotstuk: debatteren en discussiëren.

De leerlingen maken gebruik van Mattermap, een prijswinnende digitale tool waarmee je informatie rond een onderwerp of kwestie overzichtelijk weergeeft. Mét weergave van bronnen en de links naar de website.

In deze tijd van informatieovervloed is het lastig om grip te krijgen op een onderwerp of thema. Dat ervoer journalist Esther van Rijswijk toen ze werkte voor Elsevier.

‘Ik vond het steeds moeilijker om overzicht te krijgen van alle informatie die er over een debat of kwestie beschikbaar was. Samen met een collega bedacht ik een manier om informatie te ordenen in dossiers. In eerste instantie ging het ons om debatten en het in kaart brengen van standpunten en argumenten. Daar hebben we de digitale tool Mattermap voor laten ontwikkelen. Journalisten vinden Mattermap een handig instrument, maar ook voor het onderwijs blijkt het heel waardevol.’


Wat is een Mattermap?

Een Mattermap is een soort mindmap waarin je informatie kunt ordenen rond een vraagstelling of onderwerp. Dit kan iets ingewikkelds zijn, zoals de vraag ‘is zwarte piet racistisch’ of ‘zijn topbeloningen voor managers terecht’, of iets eenvoudigs, zoals ‘wat zijn de voor- en nadelen van op kamers gaan’. Een mattermap kan ook gebruikt worden voor het verzamelen van informatie voor een boekbespreking.
Mattermap werkt heel eenvoudig. Je begint met een centrale vraag en zet die in het midden. Daaromheen plaats je zogenaamde ‘posities’. Bijvoorbeeld van voor- en tegenstanders of feiten en meningen. Je zoekt citaten op internet die over de centrale vraag gaan, en plaatst die bij de posities. Het handige van Mattermap is dat de bron en de link meekomen als je een citaat of een stukje informatie plaatst. Je kunt de informatie dus altijd weer terugvinden.

Lesbrieven

‘Mattermap is een handig instrument voor het onderwijs, en in dit geval voor het vak Nederlands,’ zegt Anne Vrolijk van Learnbeat. ‘Bij debatteren bijvoorbeeld, of als leerlingen oefenen met het onderscheiden van feiten en meningen of bij het schrijven van een beschouwing of betoog. Daarom maken we daar lesbrieven voor, die we vanaf juni gratis aanbieden.’

Interesse?

Vanaf juni is het mogelijk om Mattermap uit te proberen met je klas(sen) door middel van een pilot. Voor vragen, meer informatie of het draaien van een pilot kan je contact opnemen via annemarie@dedact.nl.

Vraag een demo-acount aan en bekijk de Mattermap-tool in Learnbeat